Historia technologii PDR

Technologia ta narodziła się około 1940 roku w zakładach Mercedesa, gdy w czasie produkcji pracownicy zauważyli wgniecenia i inne niedoskonałości na karoserii, które należało jakoś usunąć. Metoda ta była przez wiele lat nieznana ogółowi społeczeństwa i nie wychodziła poza mury zakładów produkcyjnych samochodów osobowych. Do dziś wielkie koncerny samochodowe stosują tę metodę w celu usunięcia wgnieceń powstałych w wyniku nieudolnego montażu elementów karoserii.

>USA i Europa

W 1983 roku w Stanach Zjednoczonych powstała firma Dent Wizard, która jest obecnie największą na świecie firmą świadczącą usługi usuwania wgnieceń i zatrudniającą ok. 1400 pracowników (stan na rok 2008) i działającą na terenach obu Ameryk i Europy. W połowie lat 90. w Niemczech powstały pierwsze firmy zajmujące się tą technologią, głównie oferujące swe usługi ubezpieczycielom, którzy zawsze szukają metod jak najtańszego usunięcia szkód, które w przypadku gradobicia w miejskich aglomeracjach liczone są nawet w milionach.

>Polska

W Polsce metoda pojawiła się stosunkowo niedawno. Początki nowego wieku to również początki tej technologii w Polsce, przybyła ze Stanów Zjednoczonych oraz głównie z Niemiec. Największy wkład miała tutaj firma Douteil, która w poszukiwaniu tańszej siły roboczej, bardzo potrzebnej głównie w sezonie gradowym, otworzyła dwie filie w Polsce. Stąd też najłatwiej o fachowców na Śląsku, gdzie firmy te maja swoje siedziby i gdzie GM produkuje swoje samochody, w którym to zakładzie również wykorzystywana jest ta metoda.

Źródło wikipedia.org